Среща на ФБПФ, НЗОК и РЗОК

Федерация „Балгарски пациентски форум“ , НЗОК и РЗОК на една маса за решаване на проблемите със забавените протоколи

 

На 01 юни 2013 г. се състоя кръгла маса в к.к. Пампорово с представители на Федерация „Български пациентски форум“, НЗОК и РЗОК. В конструктивен дух бяха обсъдени както забавянето на протоколи за скъпоструващи медикаменти, сроковете  на тяхното издаване,  както и причините за отказване или отлагане на лечение.

Представителите на Касата нееднократно изтъкнаха, че протоколи се бавят предимно по вина на специалистите и непълната документация, която пациентът подава в Касата. Беше посочена и добрата практика на добре окомплектовани документи и винаги навреме подадени документи от диспансера за бъбречно трансплантирани пациенти.

Беше подчертано, че е крайно време МЗ да направи регистри на отделните заболявания, за да има по-добра проследяемост на пациента.

Като проблем също така беше изтъкнато, че не във всички РЗОК документите за скъпоструващо лечение се приемат от медицински лица. На места това са експерти, които са се самообучавали през годините.

Като статистика представителите на НЗОК посочиха следните данни: за 2012 г. са приети 31 529 протокола, 411 са отказани, 427 са анулирани, защото пациентът е минал към друга форма на лечение или смърт. Това прави под 1 % отказани или анулирани протоколи.

Представителите на Федерация „Български пациентски форум“ изразиха мнение, че протоколите за лечение на диабет и множествена склероза от 6 месечни, могат  да бъдат удължени на 1-годишни. Това ще улесни и пациентите,  и работата на НЗОК.

НЗОК обеща да предоставя 3-месечни обобщени данни пред пациентите, относно приемът на протоколи за скъпоструващо лечение.

Федерация „Български пациентски форум“, представители на НЗОК и РЗОК се договориха за по-тесен контакт при евентуално забавяне на протоколи за скъпоструващо лечение и бързото разрешаване на проблема.

В процеса на кръглата маса стана ясно, че голяма част от РЗОК имат проблеми с принтерите, които обслужват пациентите, при подаване на тяхната документация. Федерацията взе решение за 1-месечно набиране на средства, с цел закупуване на принтери, които да бъдат дарени на всички РЗОК в страната. Като по този начин ще бъде облекчена работата и на без това недостатъчният  персонал, обслужващ българските пациенти с хронични заболявания.

Всеки, който има желание да подпомоген кампанията може да се свърже с Федерация „Български пациентски форум“ за повече подробности.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*