Становище за подобряване на организацията и оптимизиране на дейността на медицинската експертиза

May 14, 2012 Zed 0

Изходящ номер: 003954 Дата: 14.05.2012 ДО:                                                        ИНЖ.  ТОTЮ  МЛАДЕНОВ                                                        МИНИСТЪР  НА                                                        МИНИСТЕРСТВО  НА  ТРУДА  И                                                        СОЦИАЛНАТА  ПОЛИТИКА                                                        НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ […]