Във връзка със зачестилите публикации в медиите, че „МТСП предвижда спиране на инвалидните пенсии за хора в състояние да работят”

April 24, 2012 Zed 0

Във връзка със зачестилите публикации в медиите, че „МТСП предвижда спиране на инвалидните пенсии за хора в състояние да работят” – Федерация „Български пациентски форум” […]

Писмо до МТСП относно Подготвяни промени в правата, реда и условията за получаване на пенсия за инвалидност от хората с увреждания.

April 19, 2012 Zed 0

Изходящ номер: 003948 Дата: 19.04.2012 ДО: Г-Н ТОTЮ  МЛАДЕНОВ МИНИСТЪР  НА ТРУДА  И СОЦИАЛНАТА  ПОЛИТИКА НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ П И С М О ОТ: ИВАН  ДИМИТРОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА […]