Отворено писмо на АПБЗ

March 2, 2011 Zed 0

ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д-Р СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РЕПУЛИКА БЪЛГАРИЯ МЕДИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ О Т В […]