Колективен иск за липса на лекарства

July 14, 2009 Zed 0

Херцептинът води до намаляване процента на болните с метастази и забавянето или неприлагането му обрича болните на развитие на разсейки, които водят до фатален изход. […]