FH Foundation 2014 Global Summit

FH snimkaПредставители на Федерация “Български пациентски форум” взеха участие в международна среща, организирана от FH Foundation, по повод проблемите на хората с Фамилна Хиперхолестеролемия. Бяха обсъдени проблемите и набелязани бъдещи инициативи.