Регионални срещи с пациенти на тема “Ракът на простата е лечим”

През 2015 г. Федерация “Български пациентски форум” ще започне срещи по места – с лекари, психолози и пациенти – относно това какво представлява ракът на простата и какви са възможностите за лечение. Очаквайте подробности скоро!