Отворено писмо на Федерация “Български пациентски форум” относно нов консултант по трансплантации

Със заповед № РД-02-32/ 18.02.2014 г. на Министъра на здравеопазването д-р Таня Андреева е сменен
Националният консултант по трансплантации. Новият консултант е проф. Любомир Спасов.
Федерация “Български пациентски форум” сме възмутени от това назначение поради няколко факта:
– срещу болница “Лозенец”, която проф. Спасов представлява са заведени две дела.
Едното е за “обезщетение на неимуществени вреди претърпяни от родителите на пациент с Хронична бъбречна недостатъчност, на който
е извършена трансплантация на бъбрек с оператор доц. Спасов, който няма придобита специалност по урология.
В следствие на трансплантацията – пациентът починал 21 дни след операцията.”
Второто дело е заведено “от пациентка с Хронична бъбречна недостатъчност, на която е извършена бъбречна трансплантация
от жив донор (нейният баща). В следствие неправилно и некачествено извършване на трансплантацията – присадката е отхвърлена,
от което пациентката търпи неимуществени вреди – от една страна е пропуснала възможността да води нормален живот с трансплантирания
й бъбрек от неин роднина с висок процент на съвместимост, а от друга страна вече е лишена от възможността да ползва същия донор, на трето място
е била подложена на ненужен оперативен, постоперативен и анестизиологичен риск. И като последно и не най-маловажно е подложила
на риск живота и здравето на своя баща.”
Федерация “Български пациентски форум” разполага с доклади от проверки по отношение на трансплантационната дейност на болница “Лозенец –
извършени от ИА “Медицински одит” и ИАТ. В докладите са констатирани множество нарушения на нормативната уредба, урежаща трансплантирането на
тъкани, органи и клетки.
Федерация “Български пациентски форум” иска Министърът на здравеопазването на РБългария да преразгледа новото назначение на Националният консултант
и на тази толкова важна позиция – за цялото общество – да бъде назначен достоен, некомпрометиран професионалист в областта на трансплантациите.
Надяваме се, че правилното решение ще бъде взето в името на българските граждани нуждаещи се от животоспасяваща трансплантация, а не
в името на нечии лични или партийни интереси.