Мона Лиза е първият пациент с FH

Според статия публикувана от „US National Library of Medicine National Institutes of Health“ през февруари 2008 година – Мона Лиза вероятно е първият известен случай на Фамилна Хиперхолестеролемия.Според статия публикувана от „US National Library of Medicine National Institutes of Health“ през февруари 2008 година – Мона Лиза вероятно е първият известен случай на Фамилна Хиперхолестеролемия.Според статия публикувана от „US National Library of Medicine National Institutes of Health“ през февруари 2008 година – Мона Лиза вероятно е първият известен случай на Фамилна Хиперхолестеролемия.

ml

ml01