“За да ме има повече време в къщи”

“За да ме има повече време в къщи” е инициатива на Федерация “Български пациентски форум” посветена на превенцията за колоректален карцином.

На 20-21 февруари 2015 г. беше организиран семинар за журналисти по темата. Лектори бяха проф. Куртева, проф. Куртев и Елена Атанасова – онкопсихолог.

IMG_1211