Неправилна диагностика в “Пирогов”

Образувано е ново дело от А.П.Д. срещу болница „Пирогов” за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди, които пациентът е претърпял следствие от неправилна диагностика в лечебното заведение, неправилно разчитане на образни изследвания, неизвършване на необходими такива и разбира се – липса на правилно поставена диагноза.