Некачествено дентално лечение

На 28.05.2013 г. Районен съд Пловдив следваше да проведе заседание по делото на Т.И.А. срещу д-р Г.Дж. за обезщетение на претърпяни от ищцата имуществени и неимуществени вреди, които са последица от некачествено дентално лечение. Делото бе отложено за друга дата, поради заболяване на адвоката на ищцата, както и на самата нея.