Дело срещу I СБАЛАГ „Св. София” (Тина Киркова)

На 19.06.2013 г. в Софийски Градски Съд се проведе заседание по делото на А.Ф., Е.Д. и Ц.Д. срещу I СБАЛАГ „Св. София” (Тина Киркова). Ищците са поискали обезщетение за претърпяни имуществени и неимуществени вреди, вследствие на проведено раждане в болницата, при което не са направени необходимите образни изследвания, лекарите не са установили, че плода е с големи размери и са предприели раждане по нормален механизъм. Като последствие в хода на раждането е застрашен живота на майката, а детето се ражда с тотална пареза на дясна ръка. В това производство се срещат трудности при намиране и назначаване на вещи лица, поради което и делото бе отложено за друга дата.