Дело срещу УМБАЛ “Св.Анна” ЕАД за некачествена операция

На 31.05.2013 г. в Софийски Градски Съд се проведе заседание по делото на А.А. срещу УМБАЛ „Св. Анна” ЕАД, по което се иска обезщетение за претърпяни от ищеца неимуществени вреди от направена там некачествена операция на двата долни крайника. Бе приета Съдебно Медицинска Експертиза, която е изцяло в полза на лечебното заведение. Делото се отложи за разпит на свидетели.