Дело срещу НЕЛК за отмяна на болнични листове

На 23.05.2013 г. Административен Съд София Град следваше да проведе заседание по жалба на В.Н. срещу НЕЛК за незаконосъобразна отмяна на болнични листове. Заседание не проведено, тъй като делото се намираше по частна жалба във ВАС и съответно е насрочено за друга дата.