Дело срещу Министерство на правосъдието е обявено за решаване

На 18.06.2013 г. Административен Съд София Град проведе заседание по делото на С.К.К.Т. срещу Министерство на правосъдието. С жалбата е поискана отмяна на Заповедта на министъра на правосъдието, с която Сдружението е заличено от регистъра на Министерството. Делото бе обявено за решаване.