Дело срещу личен лекар и Спешна помощ-София

От юристите на Федерация “Български Пациентски Форум” е заведено дело от името на наследниците на Г.Д., срещу личният й лекар, както и срещу ЦСМП-София, затова, че поради подценяване на състоянието на пациентката и липса на хоспитализация и извършване на рутинна операция, пациентката е починала в дома си на 46 години. С исковата молба се претендира обезщетение в полза на двете й деца за претърпяните от тях неимуществени вреди от смъртта на майка им.