Дело за възстановяване на работа и парично обезщетение

На 20.06.2013 г. в Софийски Градски Съд, въззивен състав се проведе заседание по делото на Ю.А. срещу СБАЛ по Онкология, по което иска обявяване заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение за нищожна, възстановяване на работа и присъждане на парично обезщетение. На първа инстанция лечебното заведение е представлявано от свой юрисконсулт, делото е в полза на ищцата. Производството едва във втора инстанция е поето от юристите на Федерация “Български Пациентски Форум”. На проведеното в СГС заседание делото бе обявено за решаване.