Правни услуги

Лилия Николова (тел.: 0888 728 884),
Мая Цветковска тел.: (0893 555 971)
и
Асен Георгиев (тел.: 0893 555 961)
са адвокатите на Федерация “Български пациентски форум”, към които можете да се обърнете ако – са нарушени Вашите права.
тел. офис на Федерация “Български пациентски форум” 0893 555 973

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*