VII-ми Форум на Асоциация на пациентите бъбречни заболявания и приятели

На 07-09 март 2014 г. се проведе VII-ми Форум на Асоциация на пациентите с бъбречни заболявания и приятели.

На събитието лекции изнесоха: проф. Емил Паскалев, проф. Евгени Възелов, д-р Трайковски, доц. Ненчев, д-р Мариана Сименова.

По време на срещата беше приета и Декларация относно липсващите имуносупресори в страната.