Ракът на белия дроб – няма профилактика, повечето болни без лечение

Според данни на националния раков регистър новорегистрираните случаи на рак на белия дроб за 2007 година са 3432. От тях в зависимост от морфологията на клетките:  плоскоклетъчен- 1517 болни, Аденокарцином- 573, Едроклетъчен- 99, Без морфология: 1081, Други- 162.
През годините броят на болните има ясно изразена тенденция на нарастване. Прогнозата за 2010 година е 4100 нови болни с рак на белия дроб.
77% от всички новооткрити случаи са в напреднал стадий III или IV. Болните, които са получили лечение от онкодиспансерите са едва 33.8%. 66.2% от болните, които имат показания за химиотерапия са оставени без лечение. Петгодишната преживяемост при болни, открити в III стадий в България е 7.3%, а в IV стадий 5.3%. Това означава, че на практика един на всеки 15 болни с диагноза рак на белия дроб живее пет и повече години след поставянето на диагнозата. За сравнение в страните от Европейския съюз и САЩ този показател е два пъти по-висок, което се дължи както на усилията за ранна диагноза, така и на активното лечение на диагностицираните случаи.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*