Световен ден на хората с псориазис и псориатични усложнения

На 29 октомври 2013 г. Асоциация на хората с псориазис и псориатични

усложнения организира отбелязвене на Световния ден в София, Варна и

Велико Търново. Бяха раздадени информационни материали за заболяването,

както и направихме анкета на всички желаещи.

Мотото на кампанията тази година бе “ПСОРИАЗИЪТ НЕ Е ЗАРАЗЕН”