Писмо от Асоциация на хората с псориазис до МЗ

На 14 януари 2013 г. Асоциация на хората с псоириазис и псориатични усложнения внесе писмо до МЗ с искане – Да бъде осигурен достъп и на българските  пациенти до адекватно лечение на заболяването им чрез включване на Псориазиса в Наредба №38.

Към настоящия момент НЗОК обаче у нас не реимбурсира лекарствата за болните от псориазис, точно обратно на практика във всички страни от Европа. Налична е само една клинична пътека от 10 дни, което е крайно недостатъчно, защото позволява на лекарите единствено да овладяват тежките епизоди, но не осигурява реално лечение на основното заболяване и усложненията му.

  

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*