Предложение за срещата на обществения съвет по здравеопазване – 31.08.10

До Министър – председателя на република България
г-н Бойко Борисов

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
ФЕДЕРАЦИЯ БЪЛГАРСКИ ПАЦИЕНТСКИ ФОРУМ

Уважаеми г-н Министър – председател,
Като изразяваме своята солидарност към справедливите искания на лекарите, трябва да отбележим, че техните проблеми рефлектират в много по-голяма степен върху пациентите. Така например, липсата на достатъчно средства за болничната и извънболничната помощ, води на практика до това, че достъпът до медицински услуги се превръща от свободен, в достъп само срещу допълнително заплащане. Много болници вече отказват планов прием, а тези пациенти, които все пак бъдат приети, са принудени да си закупуват храната и дори лекарствата си. През последните месеци регистрираме рязко влошаване в снабдяването с безплатни лекарства от министерството на здравеопазването по Наредба 34. В резултат на забавените плащания все повече се увеличава броя на аптеките, които не отпускат лекарства, платени от НЗОК, като ситуацията е критична в отдалечените от големите градове населени места. Наред с това отчитаме и влошаване на работата на Центровете за спешна помощ, изразяващо се не само в закъснение при оказването на медицинска помощ, но и необосновани откази или оказването й от неквалифициран за това персонал. Увеличават се проблемите и в хемодиализата, където в много центрове, ситуацията е трагична.
Отчитайки тези факти и обстоятелства, предлагаме:
1. Възстановяване на практиката на лечебните заведения да с заплаща за реално свършена работа, в зависимост от броя и вида на обслужените пациенти.
2. Осигуряване на допълнителни 20 милиона лева за закупуване на лекарства по Наредба 34 до края на 2010 година.
3. Осигуряване на допълнителни 20 милиона лева за лекарства на НЗОК до края на 2010 година.
4. Предприемане на незабавни промени в нормативната уредба, които да доведат до прекратяване на порочната практика да се провеждат търгове за лекарства по Наредба 34, а всички лекарства да преминат за реимбурсиране към НЗОК.
5. Осигуряване на допълнителни средства за окомплектоване на екипите на спешна помощ и предприемане на мерки за подобряване на работата й.
6. Осигуряване на 10 милиона лева за закупуване на нови апарати за хемодиализа до края на 2010 година.

31.08.2010
София

С уважение:
Ив. Димитров, ФБПФ

Предложението е внесено на днешната среща на Обществения съвет по здравеопазване.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*